Nederlandse hulporganisaties slaan alarm over grootste hongersnood Zuid-Soedan in jaren

Opnieuw dreigt een grote hongersnood in het jongste land van de wereld. Vijf Nederlandse hulporganisaties slaan daarom samen met vijf Zuid-Soedanese hulporganisaties de handen ineen. Als partners binnen het samenwerkingsverband van de Dutch Relief Alliance helpen zij komende maanden ruim 60.000 kinderen en gezinnen in Zuid-Soedan met voedselhulp en hygiënepakketten. De organisaties roepen andere landen en internationale organisaties op om ook in actie te komen.

Grootste hongersnood sinds tien jaar

Niet eerder sinds de onafhankelijkheidsverklaring bijna tien jaar geleden, kampte Zuid-Soedan met zulke ernstige voedseltekorten als nu. Het land viert in juli 10 jaar onafhankelijkheid, maar nog niet eerder werden door conflict, droogte, overstromingen en een instabiele economie zoveel gezinnen en kinderen door de voedselschaarste geraakt. Daar bovenop komt ook nog eens de coronacrisis. Bijna zes miljoen mensen hebben dringend water en voedsel nodig, blijkt uit een analyse van het IPC (Integrated Food Security Phase Classification), dat de ernst van voedselonzekerheid en ondervoeding wereldwijd in kaart brengt. Dit aantal kan de komende maanden oplopen naar 7.2 miljoen mensen op een totaalbevolking van 11 miljoen. 108.000 mensen leven nu al op de rand van hongersnood, maar de vrees is groot dat dit aantal in snel tempo veel groter zal worden.

Voedselpakketten en hygiënepakketten

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt daarom 2,5 miljoen euro extra aan vijf Nederlandse hulporganisaties binnen het samenwerkingsverband van de Dutch Relief Alliance beschikbaar. Hiermee kan de komende zes maanden hulp worden verleend in de zwaarst getroffen gebieden aan ruim 62.000 mensen. Save the Children, Cordaid, ZOA, Dorcas en Tearfund delen voedsel en pakketten met zaden en gereedschap uit, zodat families onder meer zelf groente kunnen verbouwen. Daarmee zijn zij gewapend tegen mogelijke nieuwe voedselproblemen in de toekomst. Ook worden er hygiënepakketten uitgedeeld en waterputten gerepareerd zodat voedsel op een veilige manier kan worden bereid.

Maar deze hulp is niet voldoende. De Nederlandse ambassadeur in Zuid-Soedan, Jelte van Wieren, deelt de zorgen: “Bijna ongemerkt staat de volgende hongerramp voor de deur van Zuid-Soedan te wachten. Er is internationaal te weinig aandacht voor de snel verslechterende situatie in dit land. Dit terwijl 60 procent van de bevolking afhankelijk is van voedselhulp. Door nu extra financiering beschikbaar te stellen, kunnen we de honger een halt toe roepen. We doen daarom een klemmend beroep op andere donoren en internationale organisaties om ook hun hulp op te schalen.”

Alarm

De Nederlandse hulporganisaties van de Dutch Relief Alliance slaan alarm over grootste hongersnood Zuid-Soedan in jaren. Save the Children-directeur Pim Kraan: “We hebben de morele plicht om nu in actie te komen om te voorkomen dat vele kinderen zullen sterven door honger. Deze crisis heeft daarnaast negatieve gevolgen voor het fragiele vredesproces en de hervormingen die zo noodzakelijk zijn om het land op te bouwen. De Dutch Relief Alliance roept de overheid van Zuid-Soedan, hulporganisaties en de internationale gemeenschap op om onmiddellijk in actie te komen om meer en langdurig humanitaire hulp te bieden aan de kinderen en gezinnen in nood.”

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn