Online magazine: Ethiopië, een land getroffen door voortdurende crises

De Dutch Relief Alliance presenteert een online magazine over de hulp die we gaven in Ethiopië.

Jarenlang heeft Ethiopië te kampen met meerdere zware crisissituaties. Het is in de afgelopen jaren geteisterd door een verwoestende sprinkhanenplaag, wijdverspreide overstromingen en het heeft geruime tijd te maken met stijgende voedselprijzen. Hiernaast zorgt het conflict in de Tigray dat de inwoners van de gelijknamige Noord-Ethiopische regio al maanden in angst en onveiligheid leven. Boven al deze noodtoestanden heeft ook de voortdurende coronapandemie voor ongekend veel leed gezorgd. De gevolgen van corona zijn op allerlei terreinen zichtbaar, zoals op de gezondheid van de bevolking, en de voedselzekerheidssituatie in het hele land.

De partners van de Dutch Relief Alliance (DRA) hebben in het afgelopen jaar een acht maanden durende interventie in Ethiopië georganiseerd om hulp te bieden aan de getroffenen. In de afgelopen maanden hebben wij ons toegelegd op activiteiten waarin wij ons richtten enerzijds op de bewustwording rondom en preventie van corona, en anderzijds op ondersteuning van voedselzekerheid en inkomen. Zo hebben wij vee uitgedeeld aan de bevolking, en subsidies verschaft voor het opstarten of ondersteunen van lokale projecten. Hiernaast zijn er zeep, waterfilters en hygiënekits uitgedeeld aan kwetsbare huishoudens en gezondheidscentra hersteld of nieuwe opgezet.

Uiteraard is hierbij ook aandacht besteed aan het herstellen van waterpunten en sanitaire voorzieningen bij klinieken, scholen en andere openbare plekken. Hierbij lag de focus op de door de pandemie zwaarst getroffen mensen in de regio’s: Addis Ababa, Somali regio, Amhara, Kelafo, Gode Town, Adadle, West en Arsi zone, en Oromia. Hierbij besteedden wij speciale aandacht aan meisjes en vrouwen, aangezien uit onderzoek naar voren is gekomen dat zij kwetsbaarder zijn in tijden van deze pandemie.

Tot slot, hebben wij vanuit de DRA, ook aandacht geschonken aan Geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun bij noodhulp (MHPSS). Met onze activiteiten hebben we gezamenlijk ruim 276.000 mensen de noodzakelijke humanitaire ondersteuning geboden. De vijf organisaties werkten hierbij nauw samen met lokale organisaties, instanties en overheden.

In dit online magazine leest u over onze bijdrage en welke resultaten deze samenwerking voor de lokale bevolking in Ethiopië heeft betekend.

online magazine JR Ethiopia

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn