Zuid-Soedan: Organisaties helpen 800.000

Dertien Nederlandse hulporganisaties hebben Zuid- Soedan in 2015 gezamenlijk 390.000 mensen bereikt met directe hulp.

Verder kregen kinderen op de vlucht extra bescherming en werden waar mogelijk naar hun ouders teruggebracht.

In 2016 moeten nog eens 380.000 mensen noodhulp krijgen, in een aantal van de zwaarst getroffen conflictgebieden van het land. Met Nederlandse hulp proberen lokale gemeenschappen tegen het geweld, de corruptie, de extreme inflatie en de droogte in, zich op te richten en het dagelijkse leven weer op gang te brengen.

Hoewel inmiddels een overgangsregering is aangetreden die de eerste stappen zet naar stabiliteit, blijft hulp in Zuid-Soedan hard nodig. Toch staan de hulpfondsen zwaar onder druk, net als de toegang tot een aantal gebieden in het land. Van het geld dat de VN dit jaar nodig heeft voor noodhulp is pas 29 procent bij elkaar gebracht, deels omdat Zuid-Soedan is ‘opgegeven’. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken sprong in 2015 en 2016 bij met twee keer 11 miljoen euro, waarmee de organisaties die zijn aangesloten bij de Dutch Relief Alliance (DRA) aan de slag konden. Maar het DRA-fonds van 120 miljoen euro is nagenoeg op en het is onzeker of de programma’s in 2017 voortgezet kunnen worden.

Om ervoor te zorgen dat het werk van de afgelopen jaren in Zuid-Soedan niet voor niets was, roepen de dertien organisaties de Nederlandse overheid en andere donoren op de steun aan Zuid-Soedan voort te zetten. Verder moet de internationale gemeenschap het vredesproces nauw volgen en er bij de regering op aandringen dat hulporganisaties vrij hun werk kunnen doen. Alleen zo kan het land op een structurele manier verder geholpen worden.

Op 9 juli bestaat Zuid-Soedan vijf jaar. Eind 2013 brak in het land een zware burgeroorlog uit, waarbij tot nu toe zo’n 50.000 mensen omkwamen. Een op de vijf mensen is op de vlucht voor het aanhoudende geweld en de helft van alle Zuid-Soedanezen (5,3 miljoen mensen) hebben onvoldoende te eten. Bijna 700.000 kinderen zijn ondervoed, net als bijna een op de drie zwangere of zogende vrouwen. Nergens is de moedersterfte zo hoog: per 100.000 geboorten overlijden 730 vrouwen. Meisjes hebben een grotere kans om te overlijden in het kraambed dan om de basisschool af te maken. Hulp aan het land blijft heel hard nodig.

In Zuid-Soedan werken dertien Nederlandse organisaties samen in de Dutch Relief Alliance, die eind 2014 is opgericht om snelle en effectieve noodhulp te bieden aan slachtoffers van internationale crises. In het totaal telt de DRA 14 aangesloten organisaties, de noodhulp wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Die nieuwe en efficiëntere manier van samenwerken wordt inmiddels met grote interesse gevolgd door de VN, USAID en DFID.

In Zuid-Soedan voeren CARE Nederland, Cordaid, Dorcas, ICCO/Kerk in Actie, OXFAM NOVIB, Save the Children (lead), Tearfund NL, Terre des Hommes, Stichting Vluchteling, War Child, World Vision en ZOA de noodhulpactiviteiten uit.

Om te laten zien hoe de DRA het geld in Zuid-Soedan heeft ingezet, is vanaf 23 juni de documentaire Water and Shade op het documentaire kanaal 2Doc te zien. De docu (9 minuten) gaat over de gemeenschap van Jerwong, die het dorp ontvluchtte vanwege het geweld en een jaar lang in de bossen bij de rivier leefde. Inmiddels zijn dorpelingen teruggekeerd naar hun (deels verwoeste) huizen en proberen ze hun leven weer op te bouwen. De docu is vanaf 24 juni ook te zien op Youtube en is ingezonden voor het eerste Juba Film Festival.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie, Rik Goverde, 06 2865 4998 of rik.goverde[@]savethechildren.nl

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn