3 MILJOEN EURO VOOR HULP AAN CABO DELGADO, MOZAMBIQUE

De nood is hoog in Cabo Delgado, een noordelijke provincie in Mozambique. Door de escalatie van een conflict, waarbij gewapende groeperingen brute aanvallen uitvoerden, zijn honderdduizenden mensen gevlucht en hebben zij huis en haard verloren. Daarbovenop hebben de tropische stormen de regio hard geraakt. Maar liefst 1,3 miljoen mensen hebben daarom nu dringend hulp nodig. Plan International, Oxfam Novib, SOS Kinderdorpen, Cordaid, Tearfund en CARE bieden de komende zes maanden noodhulp bestaande uit het bieden van eerste levensbehoeften als schoon drinkwater, onderdak en bescherming van kinderen. De samenwerking is onderdeel van de Dutch Relief Alliance en wordt gesteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gewapende groeperingen hebben sinds 2017 de levens van duizenden mensen in Cabo Delgado, Mozambique, ernstig verstoord. De afgelopen vier jaar zijn meerdere steden en dorpen aangevallen, waarbij mensen op brute wijze zijn vermoord en hun huizen zijn geplunderd of in brand gestoken. Na de escalatie van het conflict eind vorig jaar en een nieuwe aanval in maart dit jaar nam het aantal mensen dat gevlucht is en ontheemd raakte snel toe.

Meisje haalt water bij nieuw opgezet waterpunt – Plan International

Verwoestende gevolgen

Er zijn op het moment 1,3 miljoen ontheemden. Zeventig procent van hen vond onderdak bij gastgezinnen in de zuidelijke en oostelijke districten van Cabo Delgado of in naburige provincies. De overige dertig procent woont in tijdelijke nederzettingen en opvangcentra of zoekt nog een onderkomen. De omstandigheden zijn zwaar; 950.000 mensen verkeren in hongersnood, er is een groot tekort aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. De meerderheid van de getroffenen zijn vrouwen en kinderen, die in noodsituaties al extra kwetsbaar zijn. Er is geen bescherming tegen geweld of uitbuiting en kinderen kunnen niet naar school. Het conflict heeft ook grote impact op de landbouwactiviteit en daarmee op het levensonderhoud van de bewoners. Dit is nog verergerd door de verwoestende gevolgen van de tropische stormen Chalane en Eloise, die het gebied eind 2020 en begin 2021 troffen.

Laura (37) moest haar huis ontvluchten nadat haar dorp werd aangevallen en haar huis in de brand werd gestoken. ‘Vroeg in de morgen hoorden we schoten, ik ben met mijn kinderen naar de begraafplaats gevlucht en we hebben ons daar een nacht schuilgehouden. We hebben niets kunnen meenemen”. In het opvangkamp heeft zij een hygiënepakket ontvangen met daarin o.a. zeep en ondergoed  – Plan International

Eerste levensbehoeften

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt via de Dutch Relief Alliance een budget van drie miljoen euro beschikbaar voor noodhulp in Mozambique. De hulporganisaties Plan International, Oxfam Novib, SOS Kinderdorpen, Cordaid, Tearfund en CARE werken samen om levensreddende hulp te bieden en te zorgen voor eerste levensbehoeften. De organisaties brengen elk hun eigen expertise in en Plan International coördineert de noodhulp. De hulp bestaat uit:

  • Voedselzekerheid en levensonderhoud: leveren van onder andere groentezaden, schoffels en voedselpakketten om ervoor te zorgen dat mensen in hun basisvoedselbehoeften kunnen voorzien. Verder zorgen we ervoor dat ze middelen krijgen om hun levensonderhoud te beschermen en opnieuw op te bouwen, zoals maandelijkse financiële steun en voedselbonnen.
  • Onderdak en non-foodartikelen: hulp bij veilig onderdak en non-foodartikelen. Het uitdelen van overlevings- en familiepakketten aan ontheemden. Deze pakketten bevatten onder andere benodigdheden voor onderdak en beddengoed, keukengerei en kleding.
  • Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH): we zorgen voor schoon en voldoende drinkwater, verbeteren sanitaire voorzieningen en bevorderen hygiëne onder andere door het uitdelen van zeep.
  • Bescherming en informatie: vluchtelingen worden geïnformeerd over beschikbare diensten in de omgeving waar ze informatie kunnen ophalen (waaronder onderwijs, voedsel, familie herenigingsdiensten). We zorgen ervoor dat kinderen die van hun familie gescheiden zijn, herenigd worden met hun familie of goed opgevangen worden, en dat ze de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Ook informeren we over het voorkomen van en de respons op seksueel en gendergerelateerd geweld in tijden van nood.
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn